آثار علمی پژوهشی- اطلاعیه ها
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند تنها آثاری که از طریق سامانه آثار علمی- پژوهشی و به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم ارسال می گردد، مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می گیرد و به آثاری که بصورت دستی فرستاده شود و یا مدارک ارسالی آنها از طریق سامانه مذکور ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه آثار علمی پژوهشی:
http://elmi.dmk.ir/find.php?item=1.114.12.fa
برگشت به اصل مطلب